Проблема с модемами Lucent Win Modem и XAVi Technologies Corp X7005QII

Автор: msv2 Дата: 25.06.2009 20:48 Второй модем - USB пытался завести как написано вот тут:
[www.opennet.ru]


Warning: couldn't find /etc/eciadsl/eciadsl.conf, default config assumed

[EciAdsl 1/5] Setting up USB support...

Preliminary USB device filesystem is OK
/usr/bin/eciadsl-start: line 274: lsmod: команда не найдена
/usr/bin/eciadsl-start: line 331: lspci: команда не найдена
/usr/bin/eciadsl-start: line 374: lspci: команда не найдена

[EciAdsl 2/5] Uploading firmware...

ERROR: modem not found
Re: Проблема с модемами Lucent Win Modem и XAVi Technologies Corp X7005QII 26.06.2009 10:58lg > /usr/bin/eciadsl-start: line 274: lsmod: команда не найдена
> /usr/bin/eciadsl-start: line 331: lspci: команда не найдена
> /usr/bin/eciadsl-start: line 374: lspci: команда не найдена

ну и кто будет правильно задавать $PATH?
RSS-материал